Skladové kontejnery byly původně vyvinuté pro převoz zboží na lodích, a jeho následné uskladnění v docích a přístavištích. Jedinečná úprava materiálu, z něhož jsou skladové kontejnery vyrobené, odolává těžkým povětrnostním podmínkách, které na mořích panují. Převážené zboží dorazí do cíle zpravidla bez újmy ke svému majiteli či spotřebiteli. Těchto unikátních vlastností skladových kontejnerů začalo využívat stále více lidí k mnoha různým účelům.

Různé varianty skladových kontejnerů

Na webu alfacontainer.cz objevíte desítky možností využití skladových kontejnerů. Ačkoli můžete využít pronájem kontejnerů primárně ke skladování zboží, materiálu, nářadí, strojů, ale také nábytku či dokumentů, například při stěhování, existuje mnoho dalších možností a úprav skladových kontejnerů.

Buňky pro zaměstnance

Alfacontainer má ve své nabídce kontejnery upravené pro zaměstnance stavebních firem. Jsou využívané především na stavbách, kde nemají pracovníci plnohodnotné zázemí.

Kontejner slouží jako šatna nebo místo pro trávení přestávek v nepříznivém počasí. Pronájem mobilních toalet bývá často součástí pronájmu skladových kontejnerů.

Pronájem kiosku během sezóny

Kiosky jsou během letní sezóny celkem běžnou záležitostí. Některé z nich jsou upravené skladové kontejnery. Kiosky s občerstvením lze umístit kamkoliv, i jen dočasně, což je velkou výhodou při pořádání venkovních akcí, jako jsou festivaly, sportovní utkání a závody, městské slavnosti a poutě. K takovým akcím lze využít také pronájem mobilního oplocení.

Pomocník při stěhování

Kontejnery jsou často používané jako pomocníci při stěhování, ať už domova či kanceláře. Mohou sloužit jako dočasné úložiště věcí, které nelze prozatím do nových prostorů přestěhovat.

Skladové kontejnery vše ochrání nejen před počasím, ale také před zloději a zvěří.