Čiarové kódy môžu byť pre niektorých ľudí bežnou záležitosťou. Ich vytvorenie a súčasné fungovanie je však dlhá a zložitá cesta, ktorá čakala na komplexné zlepšenie informačných technológií. Dnes sú čiarové kódy nepostrádateľné.

Bez nich si nevieme predstaviť medzinárodnú logistiku, bežné nakupovanie a pre mnohých by boli oveľa komplikovanejšie aj bežné platby. Stručne povedané, čiarové kódy v mnohých variantoch sú základom moderného priemyslu a predaja.

Bezplatné, ale aj platené kódy

Čiarové kódy nemusia byť nevyhnutne platené, niektoré môžu byť bezplatné. Typickým príkladom sú QR kódy, kde generátor QR kódov nájdete v bezplatnej aj platenej verzii. Najväčším rozdielom je garancia určitého kódovania obsahu alebo jeho dostupnosť. Pri platenej verzii máte zaručené a rezervované značky pre každý čiarový kód. Práve preto ich využívajú firmy, pretože si jednoducho nemôžu dovoliť stratiť alebo pomýliť svoje čiarové kódy, a teda ani informácie v nich obsiahnuté.

Dynamické verzus statické kódy

Medzi týmito kódmi je skutočne zásadný rozdiel. Tradičný čiarový kód je navrhnutý tak, že informácie sú zakódované priamo do čiarového kódu. To znamená, že pri čítaní čiarového kódu môže čítačka so správnym algoritmom priamo prečítať údaje, ako keby boli napísané bežným písmom.

Dynamické čiarové kódy však fungujú na inom princípe. Nefungujú priamo ako nosič údajov, ale sú niečo ako štandardný odkaz, ktorý poznáme napríklad z internetu. Tento odkaz môže smerovať na online odkaz alebo na rôzne databázy. Dynamický kód potom obsahuje dynamický obsah. Ten sa môže meniť, ale forma čiarového kódu zostáva zachovaná.

Globálne a miestne čiarové kódy

Posledným delením, ktoré tu spomenieme, sú globálne a lokálne čiarové kódy. Vo všetkých ohľadoch sa líšia tým, aký veľký je ich rozsah. Napríklad dynamické QR kódy spoločností fungujú globálne, čo znamená, že majú rovnaký význam na celom svete.

Ale rovnako tak môže napríklad účtovný softvér generovať čiarové kódy pre konkrétne predajne. Tieto kódy potom môžu mať lokálny význam. Ak obchod generuje svoje vlastné kódy, je celkom reálne, že rovnaký kód, len s inými údajmi, sa vygeneruje aj niekde inde.