Měření vodních toků a ploch je rozhodně jednou z aktivit, které se dějí dnes a denně. Důvodem je hlavně to, že na jedné straně může měření ovlivňovat hospodaření s vodními zdroji, na druhé potom může fungovat jako prevence před opravdovými problémy.

Díky kvalitnímu měření a konkrétním přístrojům můžeme například změřit úroveň záplavové pohotovosti a mnohé další. Jaké technologie a jaké přístroje se ale o tyto funkce doopravdy starají?

Hladinoměr a jeho základní funkce

Mezi speciální přístroje, které se používají pro široké množství aktivit, můžeme zařadit klasické hladinoměry. Jedná se o přístroje, které mají měřit úroveň hladiny. Jsou ale do značné míry ovlivněné tím, v jakém prostředí se používají a také do jakého typu kapaliny. Jednotlivé hladinoměry se tak mohou odlišovat podle konkrétního využití na celou řadu dalších, důležitých podkategorií. Jenom namátkově tak můžeme zmínit hladinoměr pneumatický, pružinový a mnohé další. Přitom hladinoměry mohou odlišnými způsoby také ukazovat a případně odesílat výsledky měření.

Sledování hloubky vodních toků a ploch

Samotná hloubka u různých typů vodních objektů může být další důležitý aspekt. Může ovlivňovat především průtok a celkovou dynamiku samotného toku. V jiných případech hloubku využijete při hledání podvodních průrev a jeskyní. Takzvaná batymetrie mapuje dno, břehy a profil řek nebo vodních ploch. Může pomoci při výpočtu průtoků řek. Funguje přitom tak, že jednoduše odráží signál ode dna a podle doby a intenzity odezvy následně vyhodnocuje informace o hloubce.

Hlídání ztráty a nasycení vody v půdě

I samotná půda je velice důležitým zdrojem vody, a především potom v okolí vodních děl a přirozených vodních objektů může být její hlídání důležité. Takzvaný lyzimetr je přístroj, který aktivně jako sonda v zemi mapuje objem vody. Díky tomu tak můžeme najít místa, kudy například uniká voda z nádrží, nebo můžeme detekovat spodní vody a případné přílišné zavodnění pozemku. Výsledky mají opravdu široké užití v mnoha oblastech stavebnictví i ekologie.