Eco Wave Power vyvinula inovativní technologii pro výrobu čisté elektřiny z oceánských a mořských vln. Inovativní technologie EWP byla uznána jako „průkopnická technologie“ hlavním vědeckým pracovníkem izraelského ministerstva energetiky a získala označení Efficient Solution od Solar Impulse Foundation.

Plováky čerpají energii z příchozích vln tím, že převádějí vzestupný a klesající pohyb vln na proces výroby čisté energie. Přesněji řečeno, pohyb plováků stlačuje a uvolňuje hydraulické písty, které přenášejí biologicky odbouratelnou hydraulickou kapalinu do akumulátorů umístěných na pevnině.

V akumulátorech se vytváří tlak. Tento tlak roztáčí hydromotor, který roztáčí generátor, a poté je elektřina přenášena do sítě přes invertor.

Kapalina po dekompresi proudí zpět do nádrže hydraulické kapaliny, kde je následně znovu využita písty, čímž vzniká uzavřený kruhový systém.

Systém zahajuje výrobu elektřiny z výšky vln 0,5 metru. Celý provoz systému je řízen a monitorován inteligentním automatizačním systémem. Také, když jsou vlny příliš vysoké na to, aby je systém zvládl, plováky se automaticky zvednou nad hladinu vody a zůstanou ve svislé poloze, dokud bouře nepřejde. Jakmile bouře přejde, plováky se vrátí do provozního režimu.