Renesance jako období znamenala své doby obrovský skok. Pokud se podíváme do historie a jejich jednotlivých období, tak si můžeme všimnout jasného trendu, který bychom bez problémů mohli přisoudit k sinové křivce.

Jednou se vlnovka vrací zpátky k bohu, poté odchází k člověku. Renesance přitom byla osvícenecká doba, při které se lidé dostávali zpátky ke své podstatě. Ve všech ohledech byla slavným obdobím s neuvěřitelnými památkami. A mnohé z nich se dochovali také v knize.

Jaké hlavní rysy má renesanční literatura?

V rámci databáze knih jsou renesanční přední díla opravdu vysoko. Důvodem je, že byla v této době četba psána už trošku srozumitelnější formou nežli jenom složitými literárními obraty. I v originálních překladech tak rozhodně dokáže dát už smysl i dnešnímu čtenáři. Mimo toho se zde ale také objevují časté rozkoly. Autoři sem rádi zavádějí otázky lidskosti a emocí, které se ale zvláštním způsobem mísí do pocitu božství. Jednalo se o období, kdy církev vedla kruté války s vědci, a proto se tak chaotické pře mezi vírou a vědou dostávají i do knižní četby jako takové.

Kolébka především v Itálii

Dvojnásob obtížná pro vědce byla i ta skutečnost, že se hlavní kolébkou renesance stala Itálie. Tedy Vatikánu přímo pod nosem. Důvodem byl fakt, že zde v té době sídlila nejsilnější kultura, a navíc se v renesanci mnozí mecenáši vzhlédli a dokázali tak financovat aktivity mnohých autorů a vynálezců. Není tak náhodou že knižní databáze z období renesance obsahuje celou řadu italských jmen. Mezi největší podporovatele dobového umění a vědy patřil kupříkladu věhlasný rod Medici v čele s tehdejší hlavou rodu, Lorenzem Medici.

Díla, která rozhodně stojí za zmínku

Některá díla jsou i pro dnešní čtenáře velice obtížná, a proto nemají všeobecnou oblibu. Na druhé straně ale najdeme i taková, která jsou zcela naopak zařazena mezi nejčtenější knihy také dnes. Typickými příklady mohou být italská díla jako Dekameron nebo mnohem známější Božská komedie. Prvky, které jsme přitom popisovali v prvním odstavci, jsou v obou dílech hojně zastoupeny.