Když se řekne dopravní značení nebo parkovací sloupky, většině z nás se vybaví silniční provoz a parkoviště. Dopravní značení je neodmyslitelnou součástí pozemních komunikací a parkovací sloupky a zábrany, které můžete zde vybírat https://www.topznak.cz/produkty/parkovaci-sloupky-zabrany, určují místa k parkování nebo zamezují zajet vozidlu mimo vyhraněný prostor.

Dopravní značení lze využít i při jiných příležitostech.

Dopravní značení na „fesťáku i závodech

Společnost Topznak se zabývá prodejem a pronájmem dopravního značení již několik let. Mezi jejich pravidelné zákazníky, kteří využívají dopravního značení, jsou pořadatelé různých venkovních setkání. Hudební festivaly, závody, sportovní utkání, městské slavnosti patří mezi oblíbené události, které zpravidla pořádají během jarních a letních měsíců. Na tyto jednorázové akce pořadatelé využívají pronájem dopravního značení.

Dopravní značení pomáhá všem zúčastněným se orientovat v areálu. Díky dopravnímu značení vědí, kde mohou zaparkovat, kde stanovat čí kde se nachází toalety.

Dopravní značení pomáhá minimalizovat rizika na stavbách

Dopravní značení pomáhá řidiče i chodce varovat před nenadálou událostí. Účastník provozu se může připravit na potencionální riziko. Stejný princip funguje i na stavbách. Stavby a opravy domů probíhající poblíž pozemních komunikací by měly být opatřeny včas viditelným varováním.

Samotný průběh stavby je pro pracovníky mnohdy nebezpečný, zejména když neví, kde a jak se správně pohybovat. Dopravní značení pomáhá v orientaci všem pracovníkům na stavbě a pomáhá tak předcházet zbytečným nehodám a úrazům.

Pracovníci společnosti Topznak dopravní značení a nainstalují tak, aby bylo co nejvíce efektivní a účinné.

Mezi jejich další služby patří pronájem plošiny a zhotovení návrhu DIO.